Bugun...


bozcaada

GESTAŞ'ta durum kritik!
Kazalarla ve arızalar ile sürekli gündemden düşmeyen GESTAŞ'ta durum kritik. Son olarak yaptığı zamlar ile Çanakkale ve ada halkının tepkisini çeken GESTAŞ'ın gelirlerinin nasıl harcandığı Sayıştay raporlarında ortaya çıktı!

GESTAŞ'ta durum kritik!
+ -
Bozcaada   Bozcaada

Gemi Kazaları ile gündemden düşmeyen; son olarak da tarife seferlerine yapılan yüzde 50’lik Güncelleme(!) ile Çanakkale halkının tepkisini çeken GESTAŞ’ın gelirlerinin nasıl harcandığı Sayıştay raporlarında ortaya çıktı! 2015 yılı mali kayıtlarını inceleyen Sayıştay Denetçileri GESTAŞ AŞ’nin net gelirinin üzerinde Temsil ve Ağırlama gideri olarak 4 milyon 777 Bin 221 lira TL harcandığını açıkladı! Yaptığı zammın gerekçesini gelecek yalı yapacağı yatırımları gösteren şirket yönetimi Sayıştay müfettişlerinden eksi puan aldı.

 

GELİRİNDEN FAZLA TEMSİL VE AĞIRLAMA HARCAMASI YAPILMIŞ!

Zaman zaman zimmet iddialarıyla, zaman zaman kaza yapan gemileriyle son olarak da bazı tarifelerine yaptığı yüzde 50’lik güncelleme ile gündemden düşmeyen GESTAŞ’ın gelirinin nasıl harcandığı Sayıştay denetçilerinin raporunda ortaya çıktı. GESTAŞ AŞ’nin 2015 yılına ait hesaplarını 2016 yılında incelemeye alan Sayıştay Denetçileri raporlarını yayınladılar. Yayınlanan raporlarının sonucunda ise Şirketin 2015 yılı dönem net karının 4.340.973,38 TL olduğu tespit edilirken; GESTAŞ Yönetim Kurulu Başkanının talimatıyla 4.777.221,84 TL tutarında şirket faaliyet konusu dışında temsil ve ağırlama harcaması yaptığı tespit edildi! Raporun en can alıcı kısmı ise; “Şirket net karının %156’sı kadar harcama yapıldığı, bedelsiz hizmet verildiği ve bu nedenle yenileme ile yatırım bütçesi ayrılmadığı görülmüştür” ifadeleri oldu

 

KARININ %156’I HARCANMIŞ! YENİ YATIRIM YAPAMAYACAK KADAR MADDİ YAPISI BOZULDU

GESTAŞ AŞ’nin 2015 yılı dönem net karının 4.340.973,38 TL olduğu açıklanan raporda; toplam 6.788.920,92 TL faaliyet konusu dışında harcamanın yapıldığı belirtildi. Gelirinden fazla harcama yapılması sonucunda şirketin mali dengesini bozulduğu ve asıl faaliyet konusu olan Deniz Taşımacılığı için yeni yatırım yapma imkânının kısıtlanmasına neden olunduğu raporlarda açıklandı.

SAYIŞTAY DENETÇİLERİNİN TESPİT ETTİĞİ HARCAMALAR!

Sayıştay Denetçileri, GESTAŞ AŞ muhasebe kayıtlarında yaptığı incelemeler sonrasında; şirketin gelirinin neredeyse 1,5 katı kadar olan 6 milyon 788 bin 920 TL olan harcamaların nasıl yapıldığını tek tek tespit etti. Sayıştay raporlarıyla tespit edilen harcamalar ile ilgili bölümler özetle şöyle;

1- PİRİ REİS MÜZESİ HARCAMALARI!

GESTAŞ Genel Müdürünün 05.03.2015 tarih 17.00/161 sayılı temsil ikram giderleri konulu yazısında; Çanakkale Savaşları 100. Yıl etkinlikleri kapsamında, Piri Reis Müzesinin kurulmasına ihtiyaç duyulduğu belirtilerek, kurulacak olan Müzede bulundurulması gereken ekli listedeki yerli ve yabancı kaynakların temin edilerek KDV hariç 41.303,38-TL’nın temsil ve ikram giderlerinden ödenmesi istenmiş. fatura ile 221 adet kitap 28.227 TL alınmıştır. Müzeye GESTAŞ tarafından ayrıca 11 adet kitaplık, 6 adet çalışma masası, 6 ahşap sandalye, de alınmıştır.

 

Piri Reis Müzesi, söz konusu taşınmazın hizmet binası olarak tahsis edildiği T.C. Sağlık Bakanlığı Türkiye Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Müdürlüğü ile Çanakkale İl Özel İdaresi arasında düzenlenen protokole göre karşılığında İl Özel İdare binasında 500 m2 fiziksel çalışma ortamı sağlanarak “Müze ve Araştırma Merkezi” olarak kullanılmak üzere anlaşmaya varılmıştır. Nitekim İl Özel İdaresi kendi yapmak istediği bu projeden vazgeçerek Piri Reis Müzesini Kültür Bakanlığı’na devretmiştir. Ancak, GESTAŞ’ın almış olduğu kitap ve eşyalar demirbaş kayıtlarında görünmediği gibi devrederken düzenlenmesi gereken teslim tutanakları da mevcut değildir. Müze devredilirken kitapların envanterinin yapılıp yapılmadığı da tespit edilememiştir. Ayrıca fiyatı en yüksek olan kitaplarda örnekleme yoluyla yapılan fiziki denetimde bazılarının mevcut olmadıkları görülmüştür.

 

2- VALİLİK KONUTUNA 11 BİN LİRALIK SALINCAK

GESTAŞ A.Ş.’nin envanter kayıtları incelendiğinde, Yönetim Kurulu Başkanı tarafından yazılı veya sözlü verilen onay ile Şirket ana faaliyet konusu dışında yapılmış mal alımlarının envantere alınmadığı görülmüştür. Şirket personeli olmayan ve yönetiminde de herhangi bir yetkisi bulunmayan Özel Kalem Müdürünün göndermiş olduğu faturaya esas mal bedelinin ödenmesi ve bunların envantere alınmaması hem genel muhasebe ilkelerine hem de Türk Ticaret Kanunu’na aykırıdır. Örneğin, Vali Konağının içerisinde bulunan havuzun ahşap seperatör ile kaplanması için 25.370,00-TL, Valilik Makamı için tadilat ve mal alım bedeli olarak 45.856,11-TL, Vali Konağına alınan ahşap salıncak için ise 10.856,00-TL bedel ödenmiştir.

 

3- İSKELE GEÇİŞLERİNDE BİRÇOK KURUM VE ŞAHISTAN ÜCRET ALINMAMIŞ!

GESTAŞ A.Ş.’nin gerçekleştirdiği gemi taşımacılık hizmetlerinde;  gişelerde araç/yolcu gişeye geldiğinde, gişe görevlisi aracın cinsine göre bilgisayar ekranından seçim yaparak yazarkasaya mali fiş çıktısı göndermekte, ayrıca GestCard kullanan müşterilere ise yine aynı sisteme kartı okutularak geçiş bilgi fişi verilmektedir. Ancak 2015 yılında gişelerden gemilere yapılan geçişler incelendiğinde birçok kişi ve kurumdan ücret alınmadığı görülmüş olup bu konuya ilişkin herhangi bir Yönetim Kurulu Kararı da bulunmadığı anlaşılmıştır. Sistemden alınan ücretsiz geçiş kayıtlarına bakıldığında asker, polis, ambulans, engelli gibi geçişlerin yanında Valilik misafirleri, İl Genel Meclis üyesi, çeşitli belediyelerin personeli, …Dernegi, Kaymakamlık, seçim aracı, milletvekili aracı ve sözlü talimat ile birçok şahsın bulunduğu görülmektedir. Bu kapsamda kişi ve kurumlara ücretsiz hizmet vererek 2015 yılında şirketin vazgeçmiş olduğu gelir tutarı 1.045.837,50-TL dir.

 

4- KANLI HERMANN SERGİSİ SAYIŞTAY RAPORUNDA!

GESTAŞ Tarafından Mülkiyetindeki Palamut Depolarında Çanakkale Savaşları 100.Yıl Etkinlikleri Kapsamında Açılışı Yapılan Hermann Nitsch Sergisinin 1 Yıl Süreyle Kapalı Tutulması, Serginin Kapısının Bulunduğu Bölümün ise Tasavvufi Düşünce ve Musiki Derneğine Kullandırılmış. Serginin Avusturya’dan getirilmesi için ulaşım, gümrükleme, malzeme, nakliye, kurulum, alarm, sigorta bedelleri olmak üzere toplam 127.553,35 TL harcamada bulunulduğu, İl Özel İdare Bütçesinden de 2.863,00 TL davetiye ve kartpostal, 4.130,00 TL sergi için tasarım ve danışmanlık hizmeti ödendiği görülmüştür. Sergi, kapandığı Şubat 2016 tarihine kadar; tuvallerde kullanılan hayvan kanı ve boya nedeniyle günde 24 saat kesintisiz ve belirlenen sabit derecede çalışan klima, kamera güvenlik ve alarm koşulları ile devam etmiştir. Bu donanıma (demirbaş) 32.485 TL harcanmıştır. 2015 yılı elektrik tüketim bedeli 1.595 TL’dir.

 

5- ŞİRKET PERSONELİ BAŞKA KURUMLARDA ÇALIŞIYOR

GESTAŞ A.Ş.nin İş Kanunu kapsamında sözleşme imzaladığı personeli ile hizmet alımı yolu ile çalıştırdığı personelinin İşletme dışında farklı yerlerde görevlendirdiği tespit edilmiştir.  Şirket, 796.879,20 –TL toplam yıllık maliyeti bulunan 27 personelini, Vali Konağı, Valilik, İl Genel Meclisi, İl Özel İdaresi ve Ermeni Kilisesinde görevlendirmiştir. Bu personele; Vali yardımcısı şoförü ve odacısı, Vali Konağında hizmetli ve bahçıvan, İl Genel Meclisi Başkanının şoförü ve sekreteri gibi görevler verilmiştir. Bu kişilerin görev onay kâğıtları (şehir dışı) şirket İnsan Kaynakları Birimi tarafında da görülmediğinden çalışma çizelgeleri kontrol edilememektedir. Ayrıca Vali Yardımcısı ve İl Genel Meclisi Başkanına tahsis edilen araç şoförlerine şirket faaliyetleri dışında yapmış oldukları seyahatler için yolluk ödenmektedir. Ayrıca bazı personele ödenen fazla mesai ücretlerinin de Kanun’da yer alan yasal sınırı geçmektedir. Bu kapsamda ayrıca yolluk ödenmesi ise hem 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu’na hem de şirket Yönerge ve prosedürlerine aykırı olup kontrol riski oluşturmaktadır.

6- ARAÇLAR, YAKITLAR. ŞİRKETLE İŞİ OLMAYAN KİŞİYE 2 ARAÇ TAHSİS EDİLMİŞ

GESTAŞ A.Ş. 2015 yılında Yönetim Kurulu Başkanının talimatıyla 4.777.221,84-TL tutarında şirket faaliyet konusu dışında temsil ve ağırlama harcaması yapmıştır. Ayrıca 168.982,38-TL yakıt ve kira maliyeti olan şirket araçlarının üçü Yönetim Kurulu Başkanı olan Valiye, ikisi İl Genel Meclisi Başkanına, iki araç Valilik Özel Kalem Müdürüne ve iki araç Şirketle ilişkisi olmayan şahsa tahsis edilmiş olup, İl Özel İdaresi Genel Sekreteri’nin de yakıt giderleri şirket tarafından karşılanmaktadır.

Şirketin 2015 yılı dönem net karının 4.340.973,38-TL olduğu düşünüldüğünde toplam 6.788.920,92 faaliyet konusu dışında harcamanın yapılmasının, şirket mali dengesini bozduğu ve yatırım yapma imkânını kısıtlamasına neden olduğudeğerlendirilmektedir. Kaldı ki bu durum ile paralel olarak, şirketin vermiş olduğu gemicilik hizmetlerinde en büyük maliyet kalemlerinden birisi gemi kiralama bedelleridir. Örneğin, şirket 2009 yılında 10 yıl süreli 2 adet geminin kiralanması için 27.922.500 ABD Doları bedel ile sözleşme imzalamıştır. Söz konusu sözleşme kapsamında 1.gemi 450 gün sonra 2.gemi ise 540 gün sonra teslim alınmıştır. Dolayısıyla gemiler sözleşme imzalanmasından sonra yüklenici firma tarafından yaptırılmış olup şirketin yatırım amaçlı bir bütçesi olmadığı için böyle bir uygulamaya gidilmiştir. Konuya yetki açısından bakıldığında yukarıda yer alan giderlerin ödenebilmesi için ayrıca Genel Kurul ve/veya Yönetim Kurulu kararlarının da bulunması gerekmektedir. Ancak söz konusu harcamaların büyük bir kısmında yetkili şirket organlarının kararları da bulunmamaktadır.

7- VALİLİĞİN FATURALARINI GESTAŞ ÖDEMİŞ!

GESTAŞ Deniz Ulaşım A.Ş. 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu’na tabi bir ticari işletmedir. Ancak şirket genel yönetim giderleri incelendiğinde; resmi olarak Valilik makamına yazılan yazılara istinaden fatura ödemelerinin ya da doğrudan mal ve hizmet alımlarının yapıldığı ve söz konusu ödemelerin gerçekte bu harcamalardan herhangi bir bilgisi ve sorumluluğu olmayan kişilerin talep oluşturduğu ve gerçekte harcamayı yapan kişilerin imzasının bulunmadığı anlaşılmıştır. Örneğin 3.486,24-TL tutarındaki fatura içeriğine bakıldığında çeyrek ve yarım altın alındığı, faturanın arkasında ise “İl Özel İdaresi bütçesinden yapılacak temsil giderleri hakkında yönetmelik hükümlerince sarfı uygundur” yazıldığı ve Çanakkale Valisinin imzası bulunduğu görülmektedir. Aynı kapsamda 159.343,07-TL tutarında konaklama faturası ödenmiş ancak, konaklama bedelinin kimlere ait olduğuna dair bir bilgi notu bulunmamaktadır.

 

Bir başka örnekte ise … Derneği Çanakkale Valiliğine dilekçe yazmış ve dilekçe altında Çanakkale Valisi İmzası ile GESTAŞ A.Ş.’nin Derneğe yardım yapması uygun bulunarak şirket tarafından ödeme yapılmıştır. Güney Marmara Kalkınma Ajansı’nın Sosyal Kalkınma Mali Destek Programı kapsamında Çanakkale Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü ile “IŞKUR’ la İmkânlar Elinizde” başlıklı projesine Valilik Makamından istenen 200.000 TL’lik projenin %10’luk iştirakinin 28.07.2015 tarihinde GESTAŞ Yönetim Kurulu Temsil ve İkram giderlerinden ödendiği, yine bazı fatura ödemelerinde ilgili yerlerin Valilikten talep yazısının bulunduğu görülmüştür.

 

Nitekim Ana Sözleşmede yapılan 10.06.2015 tarihli son değişiklikte Şirketin amaç ve konusunda; M ve N maddelerinde yapılan yetkilendirmeler bulunmaktadır. Ancak bu yetki de uygun olarak kullanılmamış olup örneğin Yönetim Kurulu Kurulunun onayı olmadan … Cemiyetine 170.000-TL, … Kulübüne 15.000-TL, bağış yapılmıştır. Özetle bu harcamalar Valiliğin yetki ve sorumluluğunda olup, Şirket’in Genel Yönetim Gideri kapsamında değerlendirilmesi mümkün değildir. Ayrıca 6102 sayılı Kanun gereği Yönetim Kurulu Başkanının, Vali sıfatı ile yapmış olduğu iş ve işlemlerin Şirketi bağlayıcılığı da bulunmamaktadır. Aksi halde şirket mali tablolarında kendisine ait olmayan giderlerin bulunması nedeniyle faaliyetlerini gerçeğe uygun bir biçimde yansıtamamaktadır. Diğer taraftan, mal ve hizmet alım süreci ile personelin görev tanımları açısından şirketim yönerge ve prosedürlerine aykırılık oluşmaktadır.

 

8- FİYATLARA KDV DAHİL İKEN; FAZLADAN KDV ÖDEMESİ YAPILMIŞ

GESTAŞ A.Ş.’nin 2015 yılı 740 Hizmet Üretim Maliyeti Hesabında yapılan çalışmada; çeşitli firmaların iskelelerine GESTAŞ A.Ş. ye ait gemilerin bağlanması için vermiş oldukları iskeleye balgama hizmetleri (palamar hizmetleri) için GESTAŞ A.Ş. tarafından bir ücret ödendiği ve bazı firmalara yapılan ödemelerin Katma Değer Vergisi içerdiği görülmüştür. Madde hükmüne göre; Katma Değer Vergisinden müstesna olduğu için palamar hizmet alımına ilişkin düzenlenen sözleşmelerde KDV’ne yer verilmemesi ve buna dayanılarak ödenen ücretlere ilişkin faturalarda KDV ödenmemesi gerekmektedir.

9- VERGİDEN FAZLA KURUMLAR VERGİSİ ÖDENMİŞ!

GESTAŞ A.Ş.’nin 2015 yılı dönem sonu hesapları ile Kurumlar Vergisi Beyannameleri incelendiğinde; istisna kapsamında bulunan Gemi taşımacılığı faaliyetleri dışında 1.037.354,03-TL tutarında gelirinin olduğu, 267.268,05-TL 371 dönem karı vergi ve diğer yasal yükümlülüğünün ve 13.602.888,81-TL 770 genel yönetim giderinin bulunduğu görülmektedir. Ancak Kurumlar Vergisi Beyannamelerinde müşterek genel giderlerin bu faaliyetlerden elde edilen hâsılata orantılı olarak dağıtılması suretiyle kazanç tespitinin yapılmadığı, dolayısıyla ödemesi gereken vergiden fazla Kurumlar Vergisi ödediği anlaşılmıştır.

Kaynak: Çanakkale Aynalı Pazar

GESTAŞ MERCEK ALTINDA..!

Çanakkale Özel Haber adlı internet sitesi ise haberi şu şekilde verdi:

Yayınlanan Sayıştay Raporu, bir zamanların lider şirketi, Çanakkale’nin vergi rekortmeni, denizlerin tek(el) hakimi GESTAŞ’ın adeta batırılmak istenircesine içeriden bombalandığını ortaya koydu. Şimdi sıra o bombacıların imhasına geldi…

Yayınlanan Sayıştay Raporu, bir zamanların lider şirketi, Çanakkale’nin vergi rekortmeni, denizlerin tek(el) hakimi GESTAŞ’ın adeta batırılmak istenircesine içeriden bombalandığını ortaya koydu. Şimdi sıra o bombacıların imhasına geldi…

 
 
2015 yılı mali kayıtlarını inceleyen Sayıştay Denetçilerinin raporlarına göre şirketin dönem net karı 4.340.973,38 TL olarak tespit edilirken, GESTAŞ Yönetim Kurulu Başkanının talimatıyla toplam 6.788.920,92 TL faaliyet konusu dışında harcamanın yapıldığı tespit edildi. Bu nedenle de raporda; “Şirket net karının %156’sı kadar harcama yapıldığı, bedelsiz hizmet verildiği ve bu nedenle yenileme ile yatırım bütçesi ayrılmadığı görülmüştür” ifadelerine yer verildi. Raporun en can alıcı kısmı ise; “Şirket net karının %156’sı kadar harcama yapıldığı, bedelsiz hizmet verildiği ve bu nedenle yenileme ile yatırım bütçesi ayrılmadığı görülmüştür” ifadeleri oldu.

Raporda daha pek çok usulsüz uygulamayla şirketin ve dolayısıyla devletin zarara uğratıldığına dikkat çekildi.

KENDİ İŞİ DIŞINDA HER YERE PARA HARCANMIŞ…

 

Sık sık yaşanan arıza ve kazalarla gündemden düşmeyen, çok ciddi iddialarla sürekli eleştirilen, faaliyet dışı yaptığı harcamalar nedeniyle tepki çeken GESTAŞ, bir süre önce gemi ücretlerine bazı kalemlerde yüzde 50’ye varan bir oranda zam yapmıştı. Gerekçe olarak ise gemilere iki yıl sonra yapılacak olan bakım için paraya gerek olduğu açıklanmıştı. Çanakkale gündemine bomba gibi düşen Sayıştay Denetçilerinin raporu gösterdi ki, GESTAŞ parasını kendi işi dışında ki her yere harcarken, yeni yatırımlar ile gemilerin bakım ve oramı için kasasında para bırakmamış. Diğer bir deyişle, parasızlıktan gemilere gereken özen gösterilmediği için kaza ve arızaların önü açılarak vatandaşın can ve mal güvenliği tehlikeye atıldığı gibi, 2 yıl sonra bakım yapacağız denilerek bir de o vatandaşların cebinde ki paraya göz dikilmiş.

TEK TEK HESABI SORULACAK…

 

GESTAŞ’a yönelik iddiaların neredeyse tamamı Sayıştay Raporu ile belgelenerek doğrulanmış oldu. Bu noktadan sonra devletin ve siyasilerin tavrı ne olur, kimler koltuğundan olur, kimlere yargı yolu sunulur zaman gösterecek. Devletin acelesi yok fakat yapılanların hesabının sorulacağından da kimsenin şüphesi yok. Ancak yaşanan gelişmeler üzerine bazı kurumlar yargıdan önce harekete geçti.

 

Çanakkale Ticaret ve Sanayi Odasının hemen hemen her meclis toplantısında adı geçen GESTAŞ, son olarak boğaz geçiş ücretlerine yaptığı yüksek zam ile gündeme gelmişti. ÇTSO üyelerini de mağdur eden zam uygulamasının gerekçelerinin öğrenilmesi ve yaşanan bu son gelişmeler hakkında bilgi vermesi için GESTAŞ Genel Müdürü Volkan Uslu’nun Ekim ayı meclis toplantısına davet edilmesi kararlaştırıldı.

 

Volkan Uslu, her davete icabet etmediği için ÇTSO toplantısına katılır mı, kamuoyunu aydınlatır mı henüz bilinmiyor. Ancak İl Genel Meclisinin çağrısını geri çevirebilecek gibi görünmüyor. Çünkü, şirket il Özel İdaresine bağlı olduğu için istenen bilgiler ışığında meclisi aydınlatması bekleniyor. Diğer bir deyişle meclis üyelerinin Kasım ayında Genel Müdür Uslu’yu sorularıyla sıkıştırarak ifadesini alması bekleniyor.

GESTAŞ’ TA SİYASALLAŞMA VE ADAM KAYIRMA HIZLANDI…

 

Sayıştay raporu ile birlikte en sert eleştirilerden biri de İl Genel Meclisi içinden, CHP’li üye Hicri Nalbant’tan geldi. GESTAŞ siyasi hareketlerin içerisinde kullanılmaya başlandı diyen Nalbant; “GESTAŞ’ ta siyasallaşma, adam kayırma hızlandı. Önce arıza ve kazalarla, ardından deniz ulaşımına yaptığı zamlarla konuşuluyordu şimdi ise Sayıştay Raporunda geçen uygulamalarla. GESTAŞ ile ilgili 2016 yılı Sayıştay raporu elimize geçtiğinde o raporu da kamuoyuyla paylaşacağız

GESTAŞ’TA ÇALIŞMAYAN PERSONELE YAKLAŞIK 1 MİLYON TL ÖDENMİŞ…

 

GESTAŞ ile ilgili 2016 yılı Sayıştay raporları henüz yayınlanmadığı için 2015 yılı raporuna ulaştıklarını belirten Hicri Nalbant; “Şirketin 27 çalışanı, işçisi GESTAŞ ile ilgisi olmayan yerlerde çalışmış. Sayıştay denetçisinin 2015 yılı raporunun 21. sayfasında bu var. Bu çalışanlardan bir kısmı Çanakkale Valiliğinde görevlendirilmiş diğer kısmının ise nerede görevlendirildiği raporda yer almamış. GESTAŞ’ ta çalışmayan bu çalışanlar için neredeyse 1 milyon lira yakın para harcanıyor. Aynı şekilde ilgili olmayan yerlerde GESTAŞ ın araçları bulunuyor. Bu araçlar içinde neredeyse 200 bin TL’ ye yakın akaryakıt ödemesi yapılmış. Bu 27 kişinin sicili, çalışma düzeni iş riski açısından ciddi sorun oluşturuyor. Yani GESTAŞ’ ın elemanı GESTAŞ’ tan maaş alıyor ama GESTAŞ’ ta çalışmıyor. Personel yönetimi açısından çok büyük bir sorun olduğunu 2015 yılı Sayıştay denetçisi raporunda belirtmiş” şeklinde açıklamada bulundu.

VALİLİĞE BÜYÜK PARA AKTARILMIŞ, BAZILARI İSE BİLİNMİYOR…

 

2015 yılında Çanakkale Valiliğine GESTAŞ’ tan 4 Milyon 777 bin TL temsil ağırlama ödeneği ayrıldığına da dikkat çeken CHP’li Nalbant; “Tahminimce bu ödeneğin tamamı Çanakkale savaşlarının 100. Yılı nedeni ile harcanmış. Aynı dönem Çanakkale valiliği özel idare bütçesinden 1.5 Milyon temsil ağırlama ödeneği de var. GESTAŞ hiç kendisini ilgilendirmeyen, şirket ile ilgili olmayan işler için neredeyse 6 Milyon TL para harcamış. Ayrıca bazı derneklere 200 bin TL civarında kaynak aktarmış. Sayıştay’ ın raporunda derneklerin ismi yok” dedi.

GESTAŞ KENDİ İŞİNE BAKACAK, HAR VURUP HARMAN SAVURMAYACAK…

 

CHP İl Genel Meclis Üyesi Hicri Nalbant açıklamasının devamında şu ifadelere yer verdi; “Şimdi zam yapanlar zam yapmaz isek gemi tamirlerini yaptıramayız, yatırım yapamayız diyorlar. Şimdi GESTAŞ sorumsuzca işi olmayan yerlerde paraları harcıyor, ondan sonrada zammın gerekçesi olarak ta ‘Zam yapmazsak yatırım yapamayız’  diyorlar. Büyük çoğunluğu oruç tutmayan insanlara iftar yemeği veriyor GESTAŞ hepimiz biliyoruz. GESTAŞ ramazan ayında karada iftar verdiği gibi denizin ortasında, geminin içinde iftar verdiklerini herkes hatırlayacaktır. Mesela birkaç gün öncede aşure dağıttılar. Yani bunların bir bölümü yapılmasın demiyoruz. Mesela örnek vermek gerekirse kısa süre öncede üniversitede öğrencilere çorba dağıttılar, sevindim. Özette GESTAŞ üzerine  vazife olmayan işlere karışmayacak. Böyle har vurup harman savurmayacak. Bu ilin GESTAŞ’ a ihtiyacı var. GESTAŞ elemen alırken çok titiz davranacak. Çünkü GESTAŞ’ a ait gemiler yola çıkmadan gidip karaya oturuyor. Avşa adasında hiçbir sebep yokken GESTAŞ’ a ait gemi limana bindiriyor.”

 

 Bu haber 5373 defa okunmuştur.

YORUMLAR

Henüz Yorum Eklenmemiştir.Bu Haber'e ilk yorum yapan siz olun.

YORUM YAZFACEBOOK YORUM
Yorum

bozcaada   bozcaada   bozcaada
İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER
SON HABER YORUMLARI
ÇOK OKUNAN HABERLER
SON YORUMLANANLAR HABERLER
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
YUKARI