Bugun...


bozcaada

Ekoloji Birliği, kuruluş deklarasyonunu açıkladı
Aralarında Bozcaada Forum'un da olduğu 56 ekoloji örgütü, Ekoloji Birliği’nin kuruluşunu ortak açıklama ile deklare etti.

Ekoloji Birliği, kuruluş deklarasyonunu açıkladı
+ -

İlki Bergama’da 11-12 Kasım 2017 tarihinde gerçekleştirilen ekoloji örgütleri buluşmasının ikinci etabı 24-25 Mart’ta Eskişehir’de gerçekleştirilmişti. Bozcaada Forum'da katıldığı toplantıda 40'ı aşkın ekoloji örgütleri görüş birliğine vararak  'Ekoloji Birliği' adı altında birleşmişti.

Son olarak 56 ekoloji örgütü, Ekoloji Birliği deklarasyonunu farklı kentlerde yapılan ortak açıklama ile duyurdu.  Deklarasyonda "Bizler, ülkenin dört bir yanında yaşam alanlarımızı iktidarın ve şirketlerin talanına, yağma girişimlerine karşı koruma mücadelesi verenler olarak duyuruyoruz ki; artık dünden daha güçlüyüz! Çünkü bir araya geldik!"denildi.

"Ekoloji mücadelesi, içinden geçtiğimiz bu karanlıkta geleceğe dair umudun hâlâ korunabildiği ve yaşam hakkı için kenetlendiğimiz en önemli mevzilerden biri, iktidar ve sermaye blokunun en çok köşeye sıkıştırılabildiği ve yaşam düşmanlığının en net teşhir edildiği bir mücadele başlığı haline gelmiştir.” Deklarasyon, yaşanabilir bir ülke, temiz hava, temiz su, temiz toprak isteyen yurttaşlar olarak, yaşam ve doğadan yana bir dünya özleminden vazgeçilmeyeceğine vurgu yapılarak “Ekoloji Birliğinde buluşalım, yaşamı birlikte savunalım”

İşte deklare edilen maddelerin tamamı ve çevre örgütlerinin listesi:

 

EKOLOJİ BİRLİĞİ
KURULUŞ DEKLARASYONU
 
 
Türkiye’nin dört bir yanında, doğanın can veren varlığını ve yaşam alanlarımızı korumak için mücadele verenler olarak, yaşamı savunma ve geleceği kurtarma çabamızı ortak hareketlilikle kuvvetlendirmek için Ekoloji Birliği’ni kurduğumuzu ilan ediyoruz.
 
 
Bizler, ülkenin dört bir yanında yaşam alanlarımızı iktidarın ve şirketlerin talanına, yağma girişimlerine karşı koruma mücadelesi verenler olarak duyuruyoruz ki; artık dünden daha güçlüyüz! Çünkü bir araya geldik! 
 
İlkini 11-12 Kasım 2017'de Bergama'da, Türkiye'nin 40 farklı yöresinden gelen ekoloji örgütleri olarak, ikincisini 24-25 Mart'ta Eskişehir'de daha da çoğalarak yaptığımız buluşmalarda, sorunlarımızın kaynağının ortak olduğu tespitini yaptık. Buna karşı; kendi yerellerimizde sıkışıp kalmamak, yaşamı savunma direnişlerimizi omuz omuza büyütmek, ülke çapına yayılan bir dayanışma ve örgütlenme zemini oluşturmak için Ekoloji Birliği’ni kurmaya karar verdik.
 
Ekoloji Birliği, ülkemizin içinden geçtiği bu karanlık dönemde direnişin güçleneceği, yeni yeni yerlerde filizleneceği ve yaşamı savunma irademizin daha da kuvvetleneceği zeminlerden biri olacaktır.
 
Yaşamı savunmak, ortak hareketliliği güçlendirmek için Ekoloji Birliği’ne 
 
Türkiye, tarihinin hiçbir döneminde bugünkü kadar büyük bir doğa tahribatıyla karşı karşıya kalmamıştır. Ülkenin toprağı, suyu, havası ve denizleri, daha büyük bir saldırıya maruz kalmamış, bitkisi çiçeği, hayvanı insanı, bugün tanık olduğumuz kadar büyük bir yaşam hakkı gaspıyla tehdit edilmemiştir.
 
Ülkenin her bir metre karesine yönelen bu genel saldırıya karşı, yediden yetmişe halk hareketleri doğmuş, her bir yerelden doğa ve yaşam için direnişler ortaya çıkmış, her geçen gün çıkmaktadır. Ekoloji mücadelesi, içinden geçtiğimiz bu karanlıkta geleceğe dair umudun hala korunabildiği ve yaşam hakkı için kenetlendiğimiz en önemli mevzilerden biri, iktidar ve sermaye blokunun en çok köşeye sıkıştırılabildiği ve yaşam düşmanlığının en net teşhir edildiği bir mücadele başlığı haline gelmiştir. 
 
 
Haklı olduğumuzun ve hukuksuz talan örgütlenmesine karşı meşru müdafaa gücü olduğumuzun sonuna kadar bilincinde, gücümüzün farkındayız. 
 
• Ekoloji Birliği ile bu gücü daha ortak, daha koordineli hale getirmeyi hedefliyoruz. Kurumların ve yasaların doğadan ve yaşamdan yana işlemediği bu dönemde sermaye iktidarına ve talancı şirketlere karşı geniş bir savunma hattını kurmak için çalışacağız.
 
• Ekoloji Birliği'nin temeli, yerellerdeki ekoloji mücadeleleri ve örgütlenmeleridir. Bütün yerel ekoloji mücadeleleri ve örgütlenmelerini doğal bileşenlerimiz olarak görüyor ve birlikte mücadele etmek için Ekoloji Birliği’ne davet ediyoruz.
 
• Ekoloji mücadelesini ve yaşam savunmasının siyasetini siyasi program ve tüzüklerden bağımsız olarak kendi bulunduğumuz alanlarda üretiyoruz.
 
       •   Yaşamı savunanların, birbirinin yarasını sarması, birbiriyle dayanışmasını hedefliyoruz. Ülkenin demokratikleşmesi, emeğin özgürleşmesi, barışın hakim kılınması için çabalayanlarla yan yana duracağız. 
 
• Ekoloji Birliği sadece mevcut ekoloji örgütlerinin bir araya gelmesini değil, temel olarak gittikçe gelişen ekolojik ve yerel hareketlerin birlikte mücadele zeminini hedefler. 
 
• Doğada sınırların olmadığını biliyoruz. Dünyanın her yanında aynı sorunlara karşı mücadele eden yaşam savunucuları ile buluşmanın, iş ve güç birliği yapmanın, dayanışmanın yollarını arayacağız. Çünkü onların mücadelesi, bizim mücadelemizdir.
 
• Ekoloji Birliği mücadelesinin maddi külfetini kendi özgüçlerimizle karşılamayı savunuyoruz. Mücadelenin parayla değil kolektif emekle, özveri ve dayanışmayla yürütülebileceğini düşünüyoruz. 
 
• Hiçbir hukukun yaşam hakkından değerli olmadığını, hukuksuzluğu, öğretilmiş çaresizliği yenmenin yolunun, mücadeleden geçtiğini hukukun da yine bu mücadeleyle yerine geleceğini biliyoruz. Hukukun nasıl ayaklar altına alındığını, yıllarca süren emek ve masraflarla kazandığımız davaların bir kalemde ortadan kaldırıldığını defalarca gördük. Buna rağmen hukuktan, hukukun adilce uygulanması talebimizden vazgeçmeyeceğiz. 
 
 
Bizler, talanın değil, doğanın kanunlarıyla yaşamak için mücadele edenleriz.
 
Bizler; 
 
Irmaklarına HES yapılarak sularına göz dikilenler, ovalarına, şehirlerinin ortasına termik santral kurulması planlananlar, ormanları yok edilmeye çalışılanlar, dağları madenlerce delik deşik edilenleriz
 
“Temiz enerji" diyerek yaşam alanlarımızı HES, RES, GES ve jeotermal santral şirketlerinin enerji talanına açanlara diyoruz ki; bilimin kesin cevapları ve doğanın yaşam verme gücüyle hareket eden biz yaşam savunucuları için, talan uğruna okuduklarınız boş masallardır, karnımız tok!
 
Bizler, su kaynaklarımızın, havzalarımızın, ormanlarımızın, şirketlere ve sermayenin insafsızlığına devredilmesine izleyici kalmayacağız. Havamızı, dere, göl ve denizlerimizi kirletenlere, ve buna izin verenlere karşı mücadelemizi yükselteceğiz.
 
Tarım ve mera alanlarımızın amaç dışı kullanımına, üzerinde sanayi tesisi kurarak betonlaştırmak isteyenlere geçit vermeyeceğiz.  
 
Bizler dağların, vadilerin, su havzalarının, ormanların tam ortasında siyanürle altın ayrıştıran yerli-yabancı şirketlerin karı için suyumuzu, toprağımızı, havamızı kirlettirmemekte kararlıyız. Çünkü ölülerin altın takmadığını biliyoruz!
 
Bizler, kıyıları, milli parkları turizm adı altında yapılaşmaya açanlara, denizleri, gölleri balık çiftliklerinin kirliliğine terk edenlere, bakmaya bile kıyamadığımız koylardan körfezlerden otoyol geçirmeye çalışanlara diyoruz ki, karşınızda bizi bulacaksınız, yeniden ve yeniden.
 
Dostlarımız, yoldaşlarımız ve ekosistemlerin vazgeçilmezi hayvanların yaşam haklarını, yuvalarını, GDO'lara mecbur bırakarak sağlıklı beslenme haklarını, talan projelerinizle ellerinden almanızı kabul etmiyoruz, etmeyeceğiz. Onların hakları ve özgürlükleri için mücadele edeceğiz.
 
Suyu, havayı, toprağı, denizleri, kıyıları, ekinleri ve gıdaları kirleterek, tohumları sermayenin ürünü haline getirerek halk sağlığıyla oynayanlara diyoruz ki, artık karşınızda daha da güçlü duracağız. Sizin çocuklarınızın da sağlığını ve geleceğini bizler koruyacağız, siz bundan vazgeçeli çok oldu!
 
Ülkemizi ve tüm canlıları etkisi yüzyıllarca sürecek radyoaktif bir felaketle yaşamak durumunda bırakacak olan nükleer enerji santrallerine bizi ikna etmeye çalışanlar bilsinler ki; Çernobil’den sonra bakanlarınızın içtiği çayı, Karadeniz halkının kanserle boğuştuğunu unutmadık! 
 
Kentlerimizin tek nefes alınacak yerleri olan parklara inşaat yapılmasına göz yummayacak, kentsel yeşil alanları, koruları ve bostanları, yıkım projelerinize karşı koruyacağız. Beton bloklarınıza rağmen mahallelerimizde meyve sebze üretip doğal yaşamı sürdürmeye, doğanın kente verdiği nefes alanlarında bir araya gelişlerimizi sürdürmeye kararlıyız!
 
Katil mega projelerinizin sermayeye rant akıtmak amaçlı olduğunu, bu projelerden bizlere katledilmiş bir doğa, daha fazla borç yükü, daha çok vergi ve yoksulluk düştüğünü biliyoruz. Tehdit ettiğiniz eşsiz ormanları, longozları, yaşam kaynağı yer altı ve üstü sularını her türlü çılgınlığınıza karşı savunacağız.
 
Doğadaki dengenin bozulmasının, iklim değişikliğinin, yok olup giden türlerin, kültürel değerlerin, milyonlarca canlının yaşamına yol açan savaşların, bir türlü gözü doymayan bu sistemden kaynaklandığının bilincindeyiz.
 
Yaşamımızın özünde doğa ile birlikte var olmanın yattığını biliyoruz. Onu yıkım projelerinize karşı savunmaya kararlıyız.
 
Bizler yaşanabilir bir ülke için temiz hava, temiz su, temiz toprak isteyen yurttaşlar olarak, yaşam ve doğadan yana bir dünya özlemimizden vazgeçmeyeceğiz! 
 
Ekoloji Birliği'nde buluşalım, yaşamı birlikte savunalım!
 
 EKOLOJİ BİRLİĞİ
    Nisan 2018
 
Aliağa Çevre Platformu
Antalya Ekoloji.org
Antalya Sahillerini Savunma Meclisi
Aydın Çevre ve Kültür Platformu (AYÇEP)
Ayvalık Tabiat Platformu
Bakırtepe Çevre Platformu
Bartın Platformu
Bergama Çevre Platformu
Bergama-Eşme-Sivrihisar-Havran-Küçükdere Elele Hareketi
Bozcaada Forum
Burhaniye Çevre Platformu (BURÇEP)
Çeşme Sürdürülebilir Yaşam Platformu
Derelerin Kardeşliği (DEKAP)
Didim Çevre Platformu
Dikili Çevre Platformu
Doğanın Çocukları
Doğayı ve Çevreyi Koruma Derneği (DOĞADER)
Doğu Akdeniz Çevre Dernekleri (DAÇE)
Donkişot Bisiklet Kolektifi
DOSAB Termik Santraline Hayır Platformu
Ege Çevre ve Kültür Platformu (EGEÇEP)
Ekosistemi Koruma Ve Doğa Sevenler Derneği (EKODOSD)
Erdek Körfezi Dayanışma Platformu
Eskişehir Ekoloji Birliği Girişimi
Foça Çevre ve Kültür Platformu (FOÇEP)
Foça Forum
Güzelbahçe Çevre Derneği (Gülder)
Halk İmdat
Hasankeyf Yaşatma Girişimi
İzmir Çevre Gönüllüleri (İZÇEP)
Karaburun Kent Konseyi
Karadeniz İsyandadır Platformu
Kazdağı Doğal ve Kültürel Varlıkları Koruma Derneği
Kocaeli Ekolojik Yaşam Derneği
Kuşadası Çevre Platformu
Kuzey Ormanları Savunması (KOS)
Mersin NKP
Merzifon Çevre Platformu (MERÇEP)
Mezopotamya Ekoloji Hareketi
Muğla Çevre Platformu (MUÇEP)
Munzur Koruma Kurulu (DEDEF)
Murat Dağı Koruma Platformu
Ordu Çevre Derneği (ORÇEV)
Samsun Çevre Platformu (SAMÇEP)
Sinop NKP
Söke Çevre ve Kültür Platformu (SökeÇEP)
TEMA Bergama
Tokat Yozgat Güçbirliği Platformu
Turgutlu Çevre Platformu (TURÇEP)
Turgut Yardımlaşma Kültür Ve Tabiat Varlıklarını Koruma Derneği
Yaşam ve Dayanışma Yolcuları
Yeni Foça Forum
Yerel Tohum Derneği
Yeşil Artvin Derneği
Yeşil ve Sol Çalışma Grubu
 

 

 

 
Bu haber 1088 defa okunmuştur.

YORUMLAR

Henüz Yorum Eklenmemiştir.Bu Haber'e ilk yorum yapan siz olun.

YORUM YAZFACEBOOK YORUM
Yorum

bozcaada   bozcaada   bozcaada
İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER
SON HABER YORUMLARI
ÇOK OKUNAN HABERLER
SON YORUMLANANLAR HABERLER
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
 YUKARI